Generální ředitel HZS ČR brig. generál Drahoslav Ryba se společně se svými náměstky zúčastnili setkání zástupců dobrovolných hasičů, v nichž nechyběli starostové okresních a krajských sdružení hasičů, s ministrem vnitra Milanem Chovancem a premiérem Bohuslavem Sobotkou.


V Kramářově generální ředitel HZS hovořil mj. o současné finanční situaci a vývoji rozpočtu HZS. Neopomenul informovat o možnostech financování z evropských fondů. „To všechno má nemalý vliv na dotace a techniku, kterou HZS ČR poskytuje sborům dobrovolných hasičů,“ zdůraznil.
Generální ředitel HZS ČR Drahoslav Ryba připomenul významnou spolupráci profesionálních a dobrovolných hasičů. Zdůraznil vzájemnou pomoc při výjezdech nejen  k mimořádným událostem.
Jak řekl, příkladná je spolupráce při organizování nejrůznějších akcí nejen na domácí, ale i mezinárodní úrovni, hasiči jsou si vzájemnou oporou při prosazování společných zájmů v oblasti legislativy, v oblasti ochrany obyvatelstva nebo požární prevence.
S dalšími přednáškami zaujal ředitel Integrovaného záchranného systému a výkonu služby plk. Zdeněk Hanuška a náměstek generálního ředitele pro prevenci a civilní nouzovou připravenost brig. Gen. Miloš Svoboda. Témata se týkala například preventivně výchovné činnosti u HZS ČR, ochrany obyvatelstva, financování dobrovolných jednotek a dobrovolných hasičských sborů obcí.
Následná diskuse vyvolala diskusi, ve které byly připomenuty problémy dobrovolných hasičů.  Z diskuse vzešla dohoda, že všechna témata budou rozpracována a bude hledáno společné řešení.
Mezi účastníky setkání byla přítomna nová starostka Krajského sdružení hasičů v Liberci Renata Šimíková. „Zaujaly mě nejen diskutované legislativní změny, ale hlavně problematika vytvoření společného fondu pro financování jednotek ze státního rozpočtu a z rozpočtu krajů a obcí. Dobrovolní hasiči jsou významnými pomocníky měst a obcí nejen při mimořádných událostech a živelných pohromách, ale také výchově mládeže a pokračují v hasičských tradicích. Dnešní setkání bylo pro nás zcela jistě přínosem a povzbuzením do další práce,“ dodala.
Věra Nutilová – Hasičské noviny