setkání praporů 2024Setkání praporů u příležitosti 160.výročí založení prvního českého sboru

Dne 27.4.2024 před radnicí v Liberci proběhla slavnost hasičských historických praporů u příležitosti 160.výročí založení prvního českého hasičského sboru.

Účastnili se jí významní hosté, mezi nimi Jiří Ulvr, náměstek hejtmana Libereckého kraje, Jiřina Brychcí, starostka KSH, Jana Kőnigová, náměstkyně ředitele pro ekonomiku HZS Libereckého kraje a Tomáš Erban, ředitel ÚO Liberec HZS Libereckého kraje. Akce se konala pod záštitou primátora města Liberec Jaroslava Zámečníka.
Před radnicí, kde byly nastoupeni hasiči s prapory, následně proběhl slavnostní program. Nechyběli v něm mladí hasiči z SDH Vesec se svou ukázkou činnosti, která doslova nadchla nejen hasiče, ale zejména přítomné obyvatele města. Poté byly představeny jednotlivé hasičské sbory s prapory a též prapor HZS LK, byly jim připnuty slavnostní pamětní stuhy. Akci zakončil slavnostní pochod praporečníků zúčastněných sborů.
Okres Liberec má v současné době kolem 5 000 členů, z toho je 1200 mladých hasičů od 3 do 18 let, historické prapory má 39 sborů z 95.
Nejstarší prapor v okrese Liberec, který pochází z roku 1929 náleží SDH ve Světlé pod Ještědem. Další sbory mají své prapory v držení více než sedmdesát let, patří k nim prapor SDH Hrádek nad Nisou z roku 1949, Českého Dubu z roku 1950 a Nového Města pod Smrkem z roku 1951.
Velké poděkování patří zejména Karlu Boháčovi, který se výrazně podílel na celkové organizaci slavnosti.


Renata Šimíková
starostka OSH Liberec

FOTO Jaromír Mottl