V pondělí 25.10.2021 proběhlo Shromáždění představitelů SDH obvodu Český Dub ve Všelibicích, v úterý 26.10.2021 proběhlo Shromáždění představitelů obvodu Frýdlant ve Frýdlantu a poslední Shromáždění představitelů obvodu Liberec proběhlo 27.10.2021 v hasičské zbrojnici ve Vesci.

Starostové a velitelé obdrželi při prezenci potřebné materiály k jednání.
Starostka paní Renata Šimíková přivítala členy Výkonného výboru a hosty za Hasičský záchranný sbor LK  mjr.Ing. pana Tomáše Janouška a mjr.Bc. pana Stanislavu Sochu. Dalším bodem bylo schválení zapisovatelky, ověřovatele zápisu, návrhové komise a program. Starostka a vedoucí všech odborných rad přednesli své zprávy za rok 2021, proběhla diskuze a na závěr starostka poděkovala za hladký průběh všech jednání, popřála hlavně hodně zdraví v této nelehké době a šťastnou cestu domů.