Nabídka studia v Univerzitě dobrovolného hasiče (UDH) pro členy a funkcionáře Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Vážené paní starostky, Vážení páni starostové !
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS), prostřednictvím svých vzdělávacích zařízení,  Ústřední hasičské školy Jánské Koupele, Ústřední hasičské školy Bílé Poličany, Centra hasičského hnutí Přibyslav a nově také u KSH České Budějovice,  nabízí členům a funkcionářům SH ČMS možnost zvýšit své znalosti a dovednosti v rámci studia Univerzity dobrovolného hasiče. Toto studium je zabezpečováno ve spolupráci s Ústředními odbornými radami SH ČMS a také s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou v Ostravě a Ostravskou univerzitou. Nový běh  této osvědčené vzdělávací akce bude probíhat v letech 2021– 2023. Bližší informace (směrnici studia, přihlášku ke studiu zasíláme jako přílohy). Informace lze získat i kontaktováním subjektů,  které budou UDH zabezpečovat.  Jsme plně přesvědčeni, že absolvování Univerzity dobrovolného hasiče bude přínosem pro zúčastněné dobrovolné hasiče i náš spolek. Význam studia podtrhuje i usnesení Shromáždění starostů OSH ze dne 25. 7. 2020, které ukládá  KSH a OSH vyhledávat a získávat členy a funkcionáře SH ČMS pro studium 4. ročníku UDH 2021-2023 v ÚHŠ, CHH a u KSH Jihočeského kraje. Využijte této nabídky i proto, že se opakuje jednou za tři toky.
Na spolupráci se těší
Ing. Jan Karger
vedoucí Ústřední odborné rady vzdělávání SH ČMS

Přílohy: