Vážené hasičky, vážení hasiči,
v příloze přikládám k Vašemu shlédnutí přehled sborů dobrovolných hasičů, které na území dnešních obcí v okres Liberec působily v některých jejich částech v minulosti.

Přehled jsem zpracoval z mých podkladů, dále z materiálů, které jsem objevil v okresním archívu, z kronik obcí ke kterým jsem se dostal a také z informaci od některých z Vás.
Nemyslím si, že uvedený přehled  je úplný a proto Vás chci požádat, aby jste mu věnovali pozornost a v případě, že v něm objevíte nějaké nesrovnalosti či že tam bude i nějaký sbor z historie chybět, aby jste mne informovali, abych přehled mohl opravit nebo doplnit a poté ho po úpravách oficiálně pro potřebu všech hasičů v okrese zveřejnit.   

Děkuji předem za spolupráci.

Karel Boháč
vedoucí odborné rady