Každoročně si 4. května připomínají hasiči svátek svého patrona sv. Floriána. Jak ale vznikla tato tradice v hasičském hnutí?

Podle legendy byl Florián skutečně historická postava žijící v polovině 3. století našeho letopočtu. V dospělém věku jako důstojník římských legií působil na území dnešního Rakouska. Tehdejší římský císař Dioklecián pronásledoval křesťany i ve vlastním vojsku a násilím je obracel na jinou víru. Florián, který byl vychován v křesťanské víře, se odmítl podrobit, a proto byl odsouzen ke smrti. Na krk mu byl připevněn mlýnský kámen a následně svržen z mostu do řeky Enns poblíž města Lorch v Rakousku. Jeho mrtvé tělo vyplavila řeka na skálu, kde je několik dní střežili orli než křesťanská žena Valérie zabezpečila jeho důstojné pohřbení.
Protože se událost stala 4. května roku 304 n. l. je jeho památka připomínána jako patrona hasičů každoročně právě tento den hasiči v mnoha evropských zemích, neboť vodou byl usmrcen, proto se stal patronem proti nebezpečí vody a protože voda hasí oheň je zároveň symbolem boje proti ohni. Později byl církví prohlášen za svatého a na místě jeho pohřbení vznikl v 6. století klášter s jeho uloženými ostatky. Jejich část, jako vzácné relikvie, byly později převezeny do několika kostelů v evropských zemích /např. Řím, Krakov a také do chrámu sv. Víta v Praze/.
Patronem hasičů v Čechách se stal sv. Florián prakticky ihned po vzniku organizovaného hasičského hnutí před více než 150 roky. Jeho postavu v římské přilbici s chocholem, kopím s praporcem a vědrem vody hasícím hořící dům jako ochránce si veřejnost připomínala na církevních slavnostech, ale také sochami, obrazy či reliéfy. V libereckém okrese takovou připomínku dodnes najdeme na několika místech /např. jako samostatnou sochu na sousoší v Liberci u kostela sv. Kříže, dále v Chrastavě na náměstí nebo před sychrovským zámkem. Na obraze je zpodobněn v kostele v Kryštofově Údolí, jeho reliéfy jsou na sousoších v Bílé, ve Všelibicích – Budíkově či v Českém Dubu a také jeho malé sošky-ochranitele najdeme na průčelích domů v Osečné a Soběslavicích.
Hasiči si v okrese každoročně připomínají svátek svého patrona různými akcemi v místech svého působení / hasičské soutěže pro děti i dospělé, akce pro veřejnost /. Letos u této příležitosti bude navíc otevřena v „Muzeu historické hasičské techniky“ v Chrastavě i nová vstupní výstava, kterou bude zahájena již 22. výstavní sezona. Muzeum se svými zajímavými exponáty je pro veřejnost otevřeno každý víkend nebo i v jiném čase po domluvě s Informačním střediskem města Chrastavy až do konce října.